PT gym, huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE

PT gym, huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình, private gym HCM

PT Gym là gì? Giá Thuê PT Gym tập gym bao nhiêu tiền?

PT gym là cụm từ viết tắt của từ Personal Trainer, hay còn được gọi là huấn luyện viên cá nhân dạy tập gym 1 PT gym kèm 1 học viên trong môn tập gym ở phòng gym hiện nay. Giá thuê pt gym tập gym bao nhiêu tiền 1 tháng?

Xem thêm

Huấn luyện viên gym gọi là gì? Thuê huấn luyện viên gym giá bao nhiêu?

Huấn luyện viên gym là tên gọi 1 người có vai trò huấn luyện, hướng dẫn, chỉ dạy, kèm riêng cho 1 người trong môn tập gym ở trong phòng gym hiện nay. Tập gym có huấn luyện viên giá bao nhiêu?

Xem thêm

Huấn luyện viên cá nhân là gì? Giá thuê huấn luyện viên cá nhân california

Huấn luyện viên cá nhân là tên gọi 1 người có vai trò huấn luyện, hướng dẫn, chỉ dạy, kèm riêng cho 1 người trong môn tập gym ở trong phòng gym hiện nay. Giá thuê huấn luyện viên cá nhân california

Xem thêm

Huấn luyện viên fitness, PT fitness là gì?

Huấn luyện viên fitness, PT fitness đều là tên gọi 1 người có vai trò huấn luyện, hướng dẫn, chỉ dạy, kèm riêng cho 1 người trong môn tập gym ở trong phòng gym hiện nay. Huấn luyện viên fitness, PT fitness vừa là người thầy chỉ dạy, vừa là người bạn đồng hành hỗ trợ cùng học viên trong quá trình tập gym.

Xem thêm

Huấn luyện viên thể hình gọi là gì? Giá thuê huấn luyện viên thể hình

Huấn luyện viên thể hình là tên gọi 1 người có vai trò huấn luyện, hướng dẫn, chỉ dạy, kèm riêng cho 1 người trong môn tập gym ở trong phòng gym hiện nay. Giá thuê huấn luyện viên thể hình

Xem thêm

Private gym là gì? Phòng tập private gym hcm

Private gym là mô hình phòng tập gym riêng tư cung cấp duy nhất một dịch vụ 1 huấn luyện viên cá nhân kèm 1 học viên hay còn được gọi là PT gym 1 kèm 1. Phòng tập private gym hcm FIT LIFE PT gym tận tâm, kinh nghiệm, giá thuê rẻ.

Xem thêm

Personal trainer là gì? Người hướng dẫn dạy tập gym gọi là gì?

Personal trainer nghĩa là huấn luyện viên cá nhân, dạy tập gym 1 PT gym kèm 1 học viên trong môn tập gym ở phòng gym hiện nay. Người hướng dẫn dạy tập gym gọi là gì?

Xem thêm

Giá thuê PT gym ở Hà Nội, Citigym, the new gym, Cần Thơ hiện nay

Giá thuê PT gym ở Hà Nội, Citigym, the new gym, Cần Thơ hiện nay được tính theo số buổi dao động từ 250.000đ đến 400.000đ hay hơn 1 triệu/ 1 buổi tùy mô hình phòng gym, thời gian tập gym từ 60 phút đến 90 phút tùy thuộc vào: phương pháp tập gym, số lượng bài tập và thể lực của học viên do PT Gym đặt ra.

Xem thêm

PT tập gym là gì? Chi phí, Giá thuê PT tập gym bao nhiêu tiền?

PT tập gym là cụm từ viết tắt của từ Personal Trainer, hay còn được gọi là huấn luyện viên cá nhân dạy tập gym 1 PT gym kèm 1 học viên trong môn tập gym ở phòng gym hiện nay. Giá thuê pt gym tập gym bao nhiêu tiền 1 tháng?

Xem thêm

PT phòng gym là gì? Phòng tập gym private có PT giá rẻ

PT phòng gym là cụm từ viết tắt của từ Personal Trainer, hay còn được gọi là huấn luyện viên cá nhân dạy tập gym 1 PT phòng gym kèm 1 học viên trong môn tập gym ở phòng gym hiện nay. Phòng tập gym private có PT giá rẻ Fit Life

Xem thêm

Thuê PT bao nhiêu tiền 1 tháng?

Thuê PT private gym Fit Life 1 tháng hiện nay được tính theo số buổi dao động từ 3.600.000đ/ 12 buổi/ tháng đến 6.840.000/ 24 buổi/ tháng giảm giá 5%, thuê nhiều buổi giảm giá nhiều hơn: 60 buổi giảm 10%, 84 buổi giảm giá 15%

Xem thêm

Tập gym có huấn luyện viên giá bao nhiêu?

Tập gym có huấn luyện viên hiện nay được tính theo số buổi giá dao động từ 250.000đ đến 400.000đ hay hơn 1 triệu/ 1 buổi tùy mô hình phòng gym, thời gian tập gym từ 60 phút đến 90 phút tùy thuộc vào: phương pháp tập gym, số lượng bài tập và thể lực của học viên do huấn luyện viên tập gym đặt ra.

Xem thêm