PT gym, huấn luyện viên gym, cá nhân Khởi Nguyễn - FIT LIFE private gym

PT gym, huấn luyện viên gym, cá nhân Khởi Nguyễn - FIT LIFE private gym

Đội Ngũ Huấn Luyện Viên Gym, PT Gym Tận Tâm - Fit Life

Khởi Nguyễn

Leader

Tính cách: tận tâm, nhiệt tình nhưng có sự khó tính, đòi hỏi học viên cần cố gắng hết mình.

Kinh nghiệm làm việc: hơn 7 năm huấn luyện viên gym, 10 năm tập gym

Phương châm huấn luyện: "Không có áp lực - Không thể trở thành kim cương". Thành công không dành cho người lười biếng và dễ bỏ cuộc.

Phong cách huấn luyện: Hãy cố gắng và nỗ lực hết mình! Nếu còn có thể làm được ... hãy tiếp tục !

Huấn Luyện Viên

Ngọc Như

Kinh nghiệm :

3 năm

Huấn luyện

Gym

Hà Dương

Kinh nghiệm :

3 năm

Huấn luyện

Gym