Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym

Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym

Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - private gym FIT LIFE vừa là người thầy, người bạn đồng hành với thái độ tận tâm là điều quan trọng nhất! Tiếp đến là kinh nghiệm tập và dạy gym lâu năm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho học viên.

Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym thái độ tận tâm là điều quan trọng nhất!

Ngay từ ban đầu, tiêu chí tuyển chọn huấn luyện viên gym - private gym FIT LIFE đó là thái độ tận tâm với nghề. Kỹ năng hay kiến thức mọi người có thể học, rèn luyện được, nhưng thái độ tận tâm thì không. Huấn luyện viên fitness số lượng có thể ít nhưng chắc chắn phải có thái độ tận tâm làm nghề, kinh nghiệm để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho học viên.

Con đường đi của huấn luyện viên cá nhân private gym FIT LIFE làm nghề chứ không phải kinh doanh. Mục tiêu là đồng hành và giúp đỡ được nhiều người thay đổi vóc dáng và sức khỏe nhiều nhất có thể với hết tâm và sức của mình.

Yêu cầu tuyển chọn Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym

Huấn luyện viên cá nhân

Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym tối thiểu 1 năm kinh nghiệm huấn luyện trực tiếp.

Người sáng lập private gym Fit Life sẽ là người trực tiếp kiểm tra kỹ thuật của huấn luyện viên thể hình để đảm bảo chất lượng kỹ thuật và sự an toàn cho học viên.

20

HỌC VIÊN

1

CƠ SỞ

14

KẾT QUẢ

80

MỠ GIẢM

45

CƠ TĂNG

14

CUỘC SỐNG ĐÃ
THAY ĐỔI

20

HỌC VIÊN

1

CƠ SỞ

14

KẾT QUẢ

80KG

MỠ GIẢM

45KG

CƠ TĂNG

14

CUỘC SỐNG ĐÃ
THAY ĐỔI

Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym

Khởi Nguyễn

Người lãnh đạo / Leader

Ngọc Như

Huấn Luyện Viên / PT

Hà Dương

Huấn Luyện Viên / PT

ĐĂNG KÝ ĐỂ TRỞ THÀNH HLV
CỦA CHÚNG TÔI

Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym

Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - private gym FIT LIFE vừa là người thầy, người bạn đồng hành với thái độ tận tâm là điều quan trọng nhất! Tiếp đến là kinh nghiệm tập và dạy gym lâu năm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho học viên.

Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym thái độ tận tâm là điều quan trọng nhất !

Ngay từ ban đầu, tiêu chí tuyển chọn huấn luyện viên gym - private gym FIT LIFE đó là thái độ tận tâm với nghề. Kỹ năng hay kiến thức mọi người có thể học, rèn luyện được, nhưng thái độ tận tâm thì không. Huấn luyện viên fitness - private gym FIT LIFE số lượng có thể ít nhưng chắc chắn phải có thái độ tận tâm làm nghề, kinh nghiệm để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho học viên.

Con đường đi của huấn luyện viên cá nhân private gym FIT LIFE làm nghề chứ không phải kinh doanh. Mục tiêu là đồng hành và giúp đỡ được nhiều người thay đổi vóc dáng và sức khỏe nhiều nhất có thể với hết tâm và sức của mình.

Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym

Yêu cầu tuyển chọn Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym

Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym tối thiểu 1 năm kinh nghiệm huấn luyện trực tiếp.

Người sáng lập private gym Fit Life sẽ là người trực tiếp kiểm tra kỹ thuật của huấn luyện viên gym thể hình để đảm bảo chất lượng kỹ thuật và sự an toàn cho học viên.

Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym
20

HỌC VIÊN

1

CƠ SỞ

14

TRANSFORMATIONS

80

MỠ GIẢM

45

CƠ TĂNG

14

CUỘC SỐNG ĐÃ
THAY ĐỔI

20

HỌC VIÊN

1

CƠ SỞ

14

TRANSFORMATIONS

80KG

MỠ GIẢM

45KG

CƠ TĂNG

14

CUỘC SỐNG ĐÃ
THAY ĐỔI

Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym

Huấn luyện viên gym, cá nhân, fitness, thể hình - FIT LIFE private gym